foto1
KUD 'Bistra' želi biti najbolje folkorno društvo u regiji oslanjajući se na tradiciju i vlastite potencijale
foto1
KUD 'Bistra' njeguje izvorni i reproduktivni folklor bistranskog kraja te drugih dijelova hrvatske domovine
foto1
Posebnu pažnju KUD 'Bistra' posvećuje iseljenim Bistranima te pripadnicima hrvatskog naroda u dijaspori
foto1
KUD 'Bistra' godišnje realizira nekoliko desetaka nastupa na pozornicama u zemlji i u svijetu
foto1
KUD 'Bistra' je član CIOFF-hrvatska sekcija, međunarodne udruge organizatora folklornih festivala
Tel.+385 98 914 3883
mirjanabogdan2@gmail.com


 

Kulturno-umjetničko društvo Bistra je član cioffhrvatske sekcije Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicionalne kulture (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels)
Cultural-artistic society Bistra is member of Croatian section of International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels)